publikációk

Könyv, könyvszerkesztés:
Lakatos Szilvia (2010): Turcko muca, shun! Romani mondókáskönyv. PTE-BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék és Profunda Könyvek, Pécs-Juta

Labodáné Lakatos Szilvia (szerk): Klasszikusok lovári nyelven – szöveggyűjtemény. PTE-BTK Romológia és NevelésszociológiaTanszék, Pécs, 2004.

Folyóiratcikk, tanulmány, recenzió:
Lakatos Szilvia (2010): A romani nyelv helyzete a magyarországi közoktatásban. In. Andl Helga – Dominek Dalma Lilla – Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben. Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Labodáné Lakatos Szilvia (2010): A romani nyelv helyzete magyarországi nemzetiségi nyelvek oktatási rendszerében. In. Bencéné Dr. Fekete Andrea (szerk.): I. Kárpát-medencei nemzetközi módszertani konferencia. Lehetőségek és alternatívák. Absztraktfüzet. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, Kaposvár

Lakatos Szilvia (2010): A romani nyelv helyzete a magyarországi oktatási rendszerben. In. Kevésbé használt nyelvek a Visegrádi Négyek Országaiban – Konferenciakötet. Országos Idegennyelvű Könyvtár, Budapest

Lakatos Szilvia (2010): A romani (lovári) nyelv oktatásának helyzete. In. Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Többnyelvűség és multikulturalitás. Aula Kiadó, Budapest, 104-109.

Lakatos Szilvia (2009): Romológia a felsőoktatásban. In. Prof. Dr. Bárdos Jenő, DSc (szerk.): Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság. Inter- és multidiszciplinálris szemlélet, többnyelvűség, multikulturalitás az okatás és nevelés elméletében és gyakorlatában. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pannon Egyetem, Veszprém

Lakatos Szilvia (2008): Baranya megyei cigány nyelvek. In. Forray R. Katalin (szerk.): Society and Lifestyles – hungarian Roma and Gypsy communities – magyarországi cigány/roma közösségek I., PTE-BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs

Lakatos Szilvia (2008): A romani nyelv a közoktatásban. In. Cserti Csapó Tibor (szerk.): Tízéves a romológia. Konferenciakötet. PTE-BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs

Labodáné Lakatos Szilvia (2008): Különböző kompetenciák a romani nyelv tanításáért. In. Perjés István – Ollé János (szerk.): Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest

Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség – szerk.: Lakatos Szilvia, Khetanipe Egyesület, Madrid, 2007.

Labodáné Lakatos Szilvia (2007): Nemzetiségi nyelvhasználat a Baranya megyében élő cigány kisebbség körében. In. Dr. Füzesi Miklós (szerk.): Kisebbségek együttélése 8. Pécs

Labodáné Lakatos Szilvia (2006): A romani/lovári nyelv. In. Forray R. Katalin (szerk.): Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz. Bölcsész Konzorcium, Budapest

Labodáné Lakatos Szilvia (2005): A cigány kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek nyelvi és szociokulturális összetétele a Dél-Dunántúlon. In. Falus Iván – Rapos Nóra (szerk.): Közoktatás – pedagógusképzés – neveléstudomány. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest

Labodáné Lakatos Szilvia (2005): Roma civil szervezetek szerepe a foglalkoztatásban. In. Dr. Füzesi Miklós (szerk.): Kisebbségek együttélése 7. Pécs

Labodáné Lakatos Szilvia (2005): Igei táblázatok a lovári nyelv tanulásához. PTE-BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs

Labodáné Lakatos Szilvia (2004): Cigány kultúra és közművelődés a Dél-Dunántúlon. In. Kisebbségek együttélése 6. szerk: Dr. Füzesi Miklós, Pécs

Labodáné Lakatos Szilvia – Romsits Anita (2004a): Utak a cigány gyermekekhez…Felzárkóztató programok a cigány/roma gyerekek oktatásában. In. Chonoky Győző (szerk.): Kisebbségkutatás. Budapest
Labodáné Lakatos Szilvia (2002): A Roma Civil Szervezetek. In. Cserti Csapó Tibor (szerk.): ”Friss kutatások a romológia körében” – Konferenciakötet. PTE-BTK Romológia Tanszék, Pécs
Labodáné Lakatos Szilvia – Pálmainé Orsós Anna – Varga Aranka (2002):  A magyarországi cigány nyelvek. In. László János – Forray R. Katalin (szerk.): Roma tanulók iskolai pszichológiája. PTE-BTK Romológia Tanszék, Pécs

Lektorálás:
Heltai Gáspár (2005): Száz fabula magyarul-cigányul. Magyarországi Cigányok Nyelvőrző Egyesülete, Budapest

Kertész Ágnes (2005): Amari angluni kenyva. Első könyvünk. Foglalkoztató munkafüzet Alsó tagozatosoknak. Benedek Elek Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola, Oroszlány

Egyéb:
Juhász Júlia (2003): Találkoztam boldoguló cigányokkal is. (Köztük lenni melegséget áraszt, interjú Lakatos Szilviával) Taninfo Kiadó, Budapest

Egészséget, Jogokat, Információkat a Romáknak. A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság kiadványa. Toleranciaerősítő és diszkrimináció csökkentő program. Labodáné Lakatos Szilvia konferencia-előadása is része a kiadványnak.